درخشش وفایی در رقابت‌های اسنوکر آزاد ایرلند

درخشش وفایی در رقابت‌های اسنوکر آزاد ایرلند
حسین وفایی در رقابت های اسنوکر آزاد ایرلند  با پیروزی در مقابل حریفانش موفق شد به عنوان نخستین ایرانی در بین هشت بازیکن اسنوکر حرفه ای جهان قرار گیرد و برای کسب عنوان قهرمانی وارد مرحله یک چهارم پایانی شد.

درخشش وفایی در رقابت‌های اسنوکر آزاد ایرلند

حسین وفایی در رقابت های اسنوکر آزاد ایرلند  با پیروزی در مقابل حریفانش موفق شد به عنوان نخستین ایرانی در بین هشت بازیکن اسنوکر حرفه ای جهان قرار گیرد و برای کسب عنوان قهرمانی وارد مرحله یک چهارم پایانی شد.
درخشش وفایی در رقابت‌های اسنوکر آزاد ایرلند

oxin channel

label, , , , , , , , , , , ,

About the author