درخشش ادامه‌دار گوچی در هلند/ پاس گل رضا برای هیرنفین

درخشش ادامه‌دار گوچی در هلند/ پاس گل رضا برای هیرنفین
ورزش سه نوشت: هیرنفین با درخشش مهاجم ملی پوش ایرانی خود موفق شد با غلبه بر هراکلس به رده سوم جدول لیگ هلند صعود کند.

درخشش ادامه‌دار گوچی در هلند/ پاس گل رضا برای هیرنفین

ورزش سه نوشت: هیرنفین با درخشش مهاجم ملی پوش ایرانی خود موفق شد با غلبه بر هراکلس به رده سوم جدول لیگ هلند صعود کند.
درخشش ادامه‌دار گوچی در هلند/ پاس گل رضا برای هیرنفین

label, , , , , , , , , , , ,

About the author