درخشان: چرا فکر می‌کنید بودن رضاییان در ترکیب این‌قدر مهم است؟

درخشان: چرا فکر می‌کنید بودن رضاییان در ترکیب این‌قدر مهم است؟
پیشکسوت باشگاه پرسپولیس از پرداختن بیش از حد رسانه‌ها به حضور رامین رضاییان در ترکیب این تیم ناراحت است.

درخشان: چرا فکر می‌کنید بودن رضاییان در ترکیب این‌قدر مهم است؟

پیشکسوت باشگاه پرسپولیس از پرداختن بیش از حد رسانه‌ها به حضور رامین رضاییان در ترکیب این تیم ناراحت است.
درخشان: چرا فکر می‌کنید بودن رضاییان در ترکیب این‌قدر مهم است؟

label, , , , , , , , , , , ,

About the author