دربی امیدها مساوی شد

دربی امیدها مساوی شد
امیدهای استقلال و پرسپولیس امروز به تساوی دو بر دو رسیدند.

دربی امیدها مساوی شد

امیدهای استقلال و پرسپولیس امروز به تساوی دو بر دو رسیدند.
دربی امیدها مساوی شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author