درباره جوان ایرانی که گواردیولا زیر نظرش دارد

درباره جوان ایرانی که گواردیولا زیر نظرش دارد
الکس سمیع‌زاده، پدیده جوان ایرانی که در فوتبال انگلیس بازی می‌کند و حالا این روزها نظر گواردیولا را جذب کرده‌است.

درباره جوان ایرانی که گواردیولا زیر نظرش دارد

الکس سمیع‌زاده، پدیده جوان ایرانی که در فوتبال انگلیس بازی می‌کند و حالا این روزها نظر گواردیولا را جذب کرده‌است.
درباره جوان ایرانی که گواردیولا زیر نظرش دارد

نصب تلگرام فارسی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author