دبیر شورای عالی فضای مجازی: در حمله هکرها هیچ اطلاعاتی لطمه ندید

دبیر شورای عالی فضای مجازی: در حمله هکرها هیچ اطلاعاتی لطمه ندید
دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: در حمله‌ای که روزهای گذشته از طرف برخی عناصر خارجی به چند سایت دولتی صورت گرفت، لطمه‌ای به اطلاعات آن‌ها وارد نشده است.
۱۳:۴۹ – ۱۳۹۵ شنبه ۸ خرداد


دبیر شورای عالی فضای مجازی: در حمله هکرها هیچ اطلاعاتی لطمه ندید

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: در حمله‌ای که روزهای گذشته از طرف برخی عناصر خارجی به چند سایت دولتی صورت گرفت، لطمه‌ای به اطلاعات آن‌ها وارد نشده است.
۱۳:۴۹ – ۱۳۹۵ شنبه ۸ خرداد


دبیر شورای عالی فضای مجازی: در حمله هکرها هیچ اطلاعاتی لطمه ندید

مرکز فیلم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author