دبیران و ناظران مجلس انتخاب شدند/ پایان نشست امروز

دبیران و ناظران مجلس انتخاب شدند/ پایان نشست امروز
با انتخاب، رئیس و هیئت رئیسه یک ساله دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، نشست علنی امروز پایان یافت.
۱۱:۵۹ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۱ خرداد


دبیران و ناظران مجلس انتخاب شدند/ پایان نشست امروز

با انتخاب، رئیس و هیئت رئیسه یک ساله دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، نشست علنی امروز پایان یافت.
۱۱:۵۹ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۱ خرداد


دبیران و ناظران مجلس انتخاب شدند/ پایان نشست امروز

خبرگزاری اصفحان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author