دایی: شاید ما سعودی هستیم که پنالتی‌های‌مان گرفته نمی‌شود!

دایی: شاید ما سعودی هستیم که پنالتی‌های‌مان گرفته نمی‌شود!
سرمربی تیم فوتبال نفت تهران گفت: بازی را خوب شروع کردیم، اما پنالتی اشتباه دادیم و با این پنالتی روند بازی تغییر کرد.

دایی: شاید ما سعودی هستیم که پنالتی‌های‌مان گرفته نمی‌شود!

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران گفت: بازی را خوب شروع کردیم، اما پنالتی اشتباه دادیم و با این پنالتی روند بازی تغییر کرد.
دایی: شاید ما سعودی هستیم که پنالتی‌های‌مان گرفته نمی‌شود!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author