دایی: استقلال؟ نفت به دنبال قهرمانی است

دایی: استقلال؟ نفت به دنبال قهرمانی است
ورزش سه نوشت:سرمربی نفت تهران با تمجید حریف امروز خود عنوان کرد برای تیمی که به دنبال قهرمانی است مهم نیست استقلال حریف بعدی شان باشد یا صبای قم.

دایی: استقلال؟ نفت به دنبال قهرمانی است

ورزش سه نوشت:سرمربی نفت تهران با تمجید حریف امروز خود عنوان کرد برای تیمی که به دنبال قهرمانی است مهم نیست استقلال حریف بعدی شان باشد یا صبای قم.
دایی: استقلال؟ نفت به دنبال قهرمانی است

کانال تلگرام اکسین چنل

label, , , , , , , , , , , ,

About the author