داور پرتغالی، بایرن-روستوف را سوت می‌زند

داور پرتغالی، بایرن-روستوف را سوت می‌زند
دیدار روز چهارشنبه روستوف در جام باشگاه های اروپا را یک داور پرتغالی سوت خواهد زد.

داور پرتغالی، بایرن-روستوف را سوت می‌زند

دیدار روز چهارشنبه روستوف در جام باشگاه های اروپا را یک داور پرتغالی سوت خواهد زد.
داور پرتغالی، بایرن-روستوف را سوت می‌زند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author