داور بین‌المللی وزنه‌برداری درگذشت

داور بین‌المللی وزنه‌برداری درگذشت
حسین خدادادی داور بین‌المللی وزنه‌برداری کشورمان بر اثر سکته قلبی درگذشت.

داور بین‌المللی وزنه‌برداری درگذشت

حسین خدادادی داور بین‌المللی وزنه‌برداری کشورمان بر اثر سکته قلبی درگذشت.
داور بین‌المللی وزنه‌برداری درگذشت

دانلود سرا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author