داوران ایرانی دیدار تایلند – ژاپن را قضاوت می‌کنند

داوران ایرانی دیدار تایلند – ژاپن را قضاوت می‌کنند
یک تیم داوری از ایران قضاوت دیدار تیم‌های ملی تایلند و ژاپن در مرحله انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه قضاوت خواهند کرد.
۱۷:۰۱ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۱ شهریور


داوران ایرانی دیدار تایلند – ژاپن را قضاوت می‌کنند

یک تیم داوری از ایران قضاوت دیدار تیم‌های ملی تایلند و ژاپن در مرحله انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه قضاوت خواهند کرد.
۱۷:۰۱ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۱ شهریور


داوران ایرانی دیدار تایلند – ژاپن را قضاوت می‌کنند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author