داوران المپیکی چه غریبانه به ریو رفتند/ انتقاد از بدرقه بی سر و صدای داوران به المپیک

داوران المپیکی چه غریبانه به ریو رفتند/ انتقاد از بدرقه بی سر و صدای داوران به المپیک
سه داور فوتبال ایران شب گذشته عازم  برزیل شدند تا در رقابت های فوتبال به قضاوت بپردازند.

داوران المپیکی چه غریبانه به ریو رفتند/ انتقاد از بدرقه بی سر و صدای داوران به المپیک

سه داور فوتبال ایران شب گذشته عازم  برزیل شدند تا در رقابت های فوتبال به قضاوت بپردازند.
داوران المپیکی چه غریبانه به ریو رفتند/ انتقاد از بدرقه بی سر و صدای داوران به المپیک

خبرگذاری خوزستان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author