داود رشیدی درگذشت

داود رشیدی درگذشت
داود رشیدی بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون ایران صبح امروز ۵ شهریور بر اثر ایست قلبی درگذشت.
۱۰:۲۸ – ۱۳۹۵ جمعه ۵ شهریور


داود رشیدی درگذشت

داود رشیدی بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون ایران صبح امروز ۵ شهریور بر اثر ایست قلبی درگذشت.
۱۰:۲۸ – ۱۳۹۵ جمعه ۵ شهریور


داود رشیدی درگذشت

label, , , , , , , , , ,

About the author