دانشمندان بیمارستان فوق تخصصی رضوی، ایران را در زمره تولیدکنندگان رادیودارو مبتنی بر GA قرار دادند

دانشمندان بیمارستان فوق تخصصی رضوی، ایران را در زمره تولیدکنندگان رادیودارو مبتنی بر GA قرار دادند
دکترسلطانی رئیس بیمارستان فوق تخصصی رضوی با بیان اینکه به تولید این رادیوداروها در شرایط تحریم دست یافتیم، گفت: رادیو داروهای مبتنی بر گالیوم(GA) عمدتا برای تشخیص و مرحله‌بندی بیماران مبتلا به سرطان‌های پروستات و سرطان‌های نورواندوکرین که عمدتا سرطان‌های گوارشی هستند؛کاربرد دارند.
۱۹:۵۲ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۴ شهریور


دانشمندان بیمارستان فوق تخصصی رضوی، ایران را در زمره تولیدکنندگان رادیودارو مبتنی بر GA قرار دادند

دکترسلطانی رئیس بیمارستان فوق تخصصی رضوی با بیان اینکه به تولید این رادیوداروها در شرایط تحریم دست یافتیم، گفت: رادیو داروهای مبتنی بر گالیوم(GA) عمدتا برای تشخیص و مرحله‌بندی بیماران مبتلا به سرطان‌های پروستات و سرطان‌های نورواندوکرین که عمدتا سرطان‌های گوارشی هستند؛کاربرد دارند.
۱۹:۵۲ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۴ شهریور


دانشمندان بیمارستان فوق تخصصی رضوی، ایران را در زمره تولیدکنندگان رادیودارو مبتنی بر GA قرار دادند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author