داعش مسئولیت حمله به کلیسای نرماندی را بر عهده گرفت

داعش مسئولیت حمله به کلیسای نرماندی را بر عهده گرفت
ایرنا نوشت: گروه تروریستی داعش مسئولیت حمله به کلیسایی در منطقه نرماندی در شمال غرب فرانسه را که یک کشته و یک مجروح به جای گذاشته است، بر عهده گرفت.

داعش مسئولیت حمله به کلیسای نرماندی را بر عهده گرفت

ایرنا نوشت: گروه تروریستی داعش مسئولیت حمله به کلیسایی در منطقه نرماندی در شمال غرب فرانسه را که یک کشته و یک مجروح به جای گذاشته است، بر عهده گرفت.
داعش مسئولیت حمله به کلیسای نرماندی را بر عهده گرفت

بک لینک قوی

اخبار کارگران

label, , , , , , , , , , , ,

About the author