داعش با ذبح یک پیشمرگه بار دیگر تهدید کرد

داعش با ذبح یک پیشمرگه بار دیگر تهدید کرد
در فیلمی که به تازگی داعش منتشر کرده جلاد این گروه تکفیری سر یک پیشمرگه کرد را از تن جدا کرد و ترکیه و کردستان عراق را به حمله های تروریستی تهدید کرد.
۱۹:۱۰ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۱ فروردین


داعش با ذبح یک پیشمرگه بار دیگر تهدید کرد

در فیلمی که به تازگی داعش منتشر کرده جلاد این گروه تکفیری سر یک پیشمرگه کرد را از تن جدا کرد و ترکیه و کردستان عراق را به حمله های تروریستی تهدید کرد.
۱۹:۱۰ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۱ فروردین


داعش با ذبح یک پیشمرگه بار دیگر تهدید کرد

بک لینک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author