داستان انقلاب فوتبال ایسلند؛ درس‌نامه‌ای برای فوتبال ما

داستان انقلاب فوتبال ایسلند؛ درس‌نامه‌ای برای فوتبال ما
خبرنگار روزنامه تلگراف به ایسلند سفر کرده و برای یافتن دلایل و ریشه‌های موفقیت تیم ملی فوتبال ایسلند، به سراغ اهالی فوتبال این کشور رفته است.

داستان انقلاب فوتبال ایسلند؛ درس‌نامه‌ای برای فوتبال ما

خبرنگار روزنامه تلگراف به ایسلند سفر کرده و برای یافتن دلایل و ریشه‌های موفقیت تیم ملی فوتبال ایسلند، به سراغ اهالی فوتبال این کشور رفته است.
داستان انقلاب فوتبال ایسلند؛ درس‌نامه‌ای برای فوتبال ما

label, , , , , , , , , , , ,

About the author