خیخون و حسرت پنالتی هدررفته مقابل رئال(عکس)

خیخون و حسرت پنالتی هدررفته مقابل رئال(عکس)
رئال مادرید امشب در دیداری دشوار و سخت زیر باران شدید موفق شد اسپورتینگ خیخون را با نتیجه 2-1 شکست دهد.

خیخون و حسرت پنالتی هدررفته مقابل رئال(عکس)

رئال مادرید امشب در دیداری دشوار و سخت زیر باران شدید موفق شد اسپورتینگ خیخون را با نتیجه 2-1 شکست دهد.
خیخون و حسرت پنالتی هدررفته مقابل رئال(عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author