خیال پرسپولیسی‌ها راحت؛فولاد یقه تراکتور را گرفت

خیال پرسپولیسی‌ها راحت؛فولاد یقه تراکتور را گرفت
شاگردان نعیم سعداوی موفق شدند تراکتورسازی را در خانه‌اش متوقف کنند تا این نتیجه کاملا به نفع پرسپولیس تهران باشد.

خیال پرسپولیسی‌ها راحت؛فولاد یقه تراکتور را گرفت

شاگردان نعیم سعداوی موفق شدند تراکتورسازی را در خانه‌اش متوقف کنند تا این نتیجه کاملا به نفع پرسپولیس تهران باشد.
خیال پرسپولیسی‌ها راحت؛فولاد یقه تراکتور را گرفت

label, , , , , , , , , , , ,

About the author