خوشحالی کی روش از انتقال اشکان به اروپا!

خوشحالی کی روش از انتقال اشکان به اروپا!
خبرورزشی نوشت؛ در روزهای اخیر شایعات زیادی درباره انتقال اشکان دژاگه به لیگ برتر انگلیس شنیده شده است.

خوشحالی کی روش از انتقال اشکان به اروپا!

خبرورزشی نوشت؛ در روزهای اخیر شایعات زیادی درباره انتقال اشکان دژاگه به لیگ برتر انگلیس شنیده شده است.
خوشحالی کی روش از انتقال اشکان به اروپا!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author