خوشحالم با پاس گل برابر سپاهان موثر بودم/ کفشگری:پرسپولیس شایسته قهرمانی است

خوشحالم با پاس گل برابر سپاهان موثر بودم/ کفشگری:پرسپولیس شایسته قهرمانی است
هافبک دفاعی فصل گذشته پرسپولیس در اولین بازی‌اش با پیراهن پدیده موفق شد پایه‌گذار گل پیروزی‌بخش این تیم برابر سپاهان باشد.

خوشحالم با پاس گل برابر سپاهان موثر بودم/ کفشگری:پرسپولیس شایسته قهرمانی است

هافبک دفاعی فصل گذشته پرسپولیس در اولین بازی‌اش با پیراهن پدیده موفق شد پایه‌گذار گل پیروزی‌بخش این تیم برابر سپاهان باشد.
خوشحالم با پاس گل برابر سپاهان موثر بودم/ کفشگری:پرسپولیس شایسته قهرمانی است

مدلینگ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author