خوزستانی ها در صدر موثرترین بازیکنان/ جدول ارزشمندترین بازیکنان حاضر در لیگ برتر

خوزستانی ها در صدر موثرترین بازیکنان/ جدول ارزشمندترین بازیکنان حاضر در لیگ برتر
دو بازیکن خوزستانی این روزها در صدر موثرترین بازیکنان حاضر در لیگ شانزدهم قرار دارند، ایمان مبعلی از نفت تهران و رحیم زهیوی از استقلال خوزستان تاکنون توانسته اند بهترین عملکرد را برای تیم های شان به نمایش بگذارند.

خوزستانی ها در صدر موثرترین بازیکنان/ جدول ارزشمندترین بازیکنان حاضر در لیگ برتر

دو بازیکن خوزستانی این روزها در صدر موثرترین بازیکنان حاضر در لیگ شانزدهم قرار دارند، ایمان مبعلی از نفت تهران و رحیم زهیوی از استقلال خوزستان تاکنون توانسته اند بهترین عملکرد را برای تیم های شان به نمایش بگذارند.
خوزستانی ها در صدر موثرترین بازیکنان/ جدول ارزشمندترین بازیکنان حاضر در لیگ برتر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author