خوردبین: داور باید بدرلو را اخراج می کرد

خوردبین: داور باید بدرلو را اخراج می کرد
محمود خوردبین می گوید فردا همراه با کریم باقری و برانکو ایوانکوویچ به ورزشگاه آزادی می روند.

خوردبین: داور باید بدرلو را اخراج می کرد

محمود خوردبین می گوید فردا همراه با کریم باقری و برانکو ایوانکوویچ به ورزشگاه آزادی می روند.
خوردبین: داور باید بدرلو را اخراج می کرد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author