خودروسازان به پرداخت 235 میلیون تومان محکوم شدند/ پاداشی به قائمی و میرزاجانپور تعلق نگرفت

خودروسازان به پرداخت 235 میلیون تومان محکوم شدند/ پاداشی به قائمی و میرزاجانپور تعلق نگرفت
رای کمیته انضباطی فدراسیون والیبال درباره شکایت فرهاد قائمی و مجتبی میرزاجانپور از باشگاه پیکان صادر شد.

خودروسازان به پرداخت 235 میلیون تومان محکوم شدند/ پاداشی به قائمی و میرزاجانپور تعلق نگرفت

رای کمیته انضباطی فدراسیون والیبال درباره شکایت فرهاد قائمی و مجتبی میرزاجانپور از باشگاه پیکان صادر شد.
خودروسازان به پرداخت 235 میلیون تومان محکوم شدند/ پاداشی به قائمی و میرزاجانپور تعلق نگرفت

label, , , , , , , , , , , ,

About the author