خواهرزاده رضازاده از اردوی تیم ملی وزنه‌برداری کنار گذاشته شد

خواهرزاده رضازاده از اردوی تیم ملی وزنه‌برداری کنار گذاشته شد
دو وزنه بردار دیگر از اردوی تیم ملی وزنه برداری جوانان جدا شدند و شانس حضور در قهرمانی آسیا را از دست دادند.

خواهرزاده رضازاده از اردوی تیم ملی وزنه‌برداری کنار گذاشته شد

دو وزنه بردار دیگر از اردوی تیم ملی وزنه برداری جوانان جدا شدند و شانس حضور در قهرمانی آسیا را از دست دادند.
خواهرزاده رضازاده از اردوی تیم ملی وزنه‌برداری کنار گذاشته شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author