خواننده پاپ طلب‌کار جدید باشگاه پرسپولیس

خواننده پاپ طلب‌کار جدید باشگاه پرسپولیس
روزنامه خبرورزشی نوشت: قاسم افشار از جمله خواننده‌های پیشکسوت موسیقی پاپ است که حدود ۲۰ سال است با او، کارها و صدایش آشناییم.

خواننده پاپ طلب‌کار جدید باشگاه پرسپولیس

روزنامه خبرورزشی نوشت: قاسم افشار از جمله خواننده‌های پیشکسوت موسیقی پاپ است که حدود ۲۰ سال است با او، کارها و صدایش آشناییم.
خواننده پاپ طلب‌کار جدید باشگاه پرسپولیس

label, , , , , , , , , , , ,

About the author