خوانفران: گریزمان گفت در دربی بازی می‌کند

خوانفران: گریزمان گفت در دربی بازی می‌کند
خوانفران، مدافع اتلتیکومادرید مدعی شد که آنتوان گریزمان به او گفته در دربی مادرید بازی خواهد کرد.

خوانفران: گریزمان گفت در دربی بازی می‌کند

خوانفران، مدافع اتلتیکومادرید مدعی شد که آنتوان گریزمان به او گفته در دربی مادرید بازی خواهد کرد.
خوانفران: گریزمان گفت در دربی بازی می‌کند

نصب تلگرام فارسی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author