خواسته نوروزی کارلوس کروش برای یک بازی سخت

خواسته نوروزی کارلوس کروش برای یک بازی سخت
سرمربی تیم ملی در نشست خبری پیش از دیدار با عمان از هواداران یک درخواست داشت.

خواسته نوروزی کارلوس کروش برای یک بازی سخت

سرمربی تیم ملی در نشست خبری پیش از دیدار با عمان از هواداران یک درخواست داشت.
خواسته نوروزی کارلوس کروش برای یک بازی سخت

مرجع سلامتی

فانتزی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author