خط‌ونشان قطری‌ها برای تیم ملی

خط‌ونشان قطری‌ها برای تیم ملی
شاگردان کارنینو موفق شدند 3 بر یک تایلند را شکست دهند.

خط‌ونشان قطری‌ها برای تیم ملی

شاگردان کارنینو موفق شدند 3 بر یک تایلند را شکست دهند.
خط‌ونشان قطری‌ها برای تیم ملی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author