خطیبی: نه مدعی قهرمانی هستیم نه دنبال کسب سهمیه/بازیکنانم سرما می‌خورند چون در محل تمرین،حمام نداریم

خطیبی: نه مدعی قهرمانی هستیم نه دنبال کسب سهمیه/بازیکنانم سرما می‌خورند چون در محل تمرین،حمام نداریم
سرمربی تیم فوتبال ماشین‌سازی گفت که این تیم نه مدعی قهرمانی است نه دنبال کسب سهمیه.

خطیبی: نه مدعی قهرمانی هستیم نه دنبال کسب سهمیه/بازیکنانم سرما می‌خورند چون در محل تمرین،حمام نداریم

سرمربی تیم فوتبال ماشین‌سازی گفت که این تیم نه مدعی قهرمانی است نه دنبال کسب سهمیه.
خطیبی: نه مدعی قهرمانی هستیم نه دنبال کسب سهمیه/بازیکنانم سرما می‌خورند چون در محل تمرین،حمام نداریم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author