خشم کرواسی از حکم دادگاه لاهه

خشم کرواسی از حکم دادگاه لاهه
نخست وزیر کرواسی روز پنجشنبه حکم دادگاه بین المللی رسیدگی به جنایت یوگسلاوی سابق را در تبرئه وییسلاو سسلج Vojislav Seselj ملی گرای افراطی صرب شرم آور خواند.
۱۶:۴۴ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۲ فروردین


خشم کرواسی از حکم دادگاه لاهه

نخست وزیر کرواسی روز پنجشنبه حکم دادگاه بین المللی رسیدگی به جنایت یوگسلاوی سابق را در تبرئه وییسلاو سسلج Vojislav Seselj ملی گرای افراطی صرب شرم آور خواند.
۱۶:۴۴ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۲ فروردین


خشم کرواسی از حکم دادگاه لاهه

فروش بک لینک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author