خشم چین از آمریکا بر سر تحریم تسلیحاتی

خشم چین از آمریکا بر سر تحریم تسلیحاتی
وزارت دفاع چین اعلام کرد هر تحریمی که آمریکا بر فروش تسلیحات اعمال کرده است از جمله تحریمی که بر ضد چین وجود دارد از پیامدهای جنگ سرد است و باید لغو شود.
۱۱:۱۴ – ۱۳۹۵ جمعه ۷ خرداد


خشم چین از آمریکا بر سر تحریم تسلیحاتی

وزارت دفاع چین اعلام کرد هر تحریمی که آمریکا بر فروش تسلیحات اعمال کرده است از جمله تحریمی که بر ضد چین وجود دارد از پیامدهای جنگ سرد است و باید لغو شود.
۱۱:۱۴ – ۱۳۹۵ جمعه ۷ خرداد


خشم چین از آمریکا بر سر تحریم تسلیحاتی

تلگرام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author