خسروتاج رییس سازمان توسعه تجارت شد

خسروتاج رییس سازمان توسعه تجارت شد
خسروتاج با حفظ سمت خود به عنوان قائم مقام وزیر در امور تجارت،رییس سازمان توسعه تجارت شد.
۱۸:۲۲ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۳ شهریور


خسروتاج رییس سازمان توسعه تجارت شد

خسروتاج با حفظ سمت خود به عنوان قائم مقام وزیر در امور تجارت،رییس سازمان توسعه تجارت شد.
۱۸:۲۲ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۳ شهریور


خسروتاج رییس سازمان توسعه تجارت شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author