خسارت ۲۰ هزار میلیارد ریالی تصادفات در نوروز ۹۵

خسارت ۲۰ هزار میلیارد ریالی تصادفات در نوروز ۹۵
به گفته سردار مومنی تصادفات جاده ای در نوروز ۹۵ بیست هزار میلیارد ریال خسارت در پی داشته است.
۱۲:۲۱ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۱ فروردین


خسارت ۲۰ هزار میلیارد ریالی تصادفات در نوروز ۹۵

به گفته سردار مومنی تصادفات جاده ای در نوروز ۹۵ بیست هزار میلیارد ریال خسارت در پی داشته است.
۱۲:۲۱ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۱ فروردین


خسارت ۲۰ هزار میلیارد ریالی تصادفات در نوروز ۹۵

تلگرام

فستیوال فیلم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author