خرید ۱۰ میلیون تن گندم از کشاورزان

خرید ۱۰ میلیون تن گندم از کشاورزان
با توجه به اینکه در سال جاری نیازی به واردات گندم نداریم، وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که ۱۰میلیون تن از کشاورزان کشور گندم خریداری می‌شود.
۱۸:۵۵ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۶ خرداد


خرید ۱۰ میلیون تن گندم از کشاورزان

با توجه به اینکه در سال جاری نیازی به واردات گندم نداریم، وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که ۱۰میلیون تن از کشاورزان کشور گندم خریداری می‌شود.
۱۸:۵۵ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۶ خرداد


خرید ۱۰ میلیون تن گندم از کشاورزان

روزنامه قانون

label, , , , , , , , , , , ,

About the author