خدیرا: همه چیز طبق برنامه پیش می رود

خدیرا: همه چیز طبق برنامه پیش می رود
هافبک میانی تیم ملی آلمان از حضور قطعی خود در رقابت های یورو 2016 خبر داد.

خدیرا: همه چیز طبق برنامه پیش می رود

هافبک میانی تیم ملی آلمان از حضور قطعی خود در رقابت های یورو 2016 خبر داد.
خدیرا: همه چیز طبق برنامه پیش می رود

میهن دانلود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author