خدا بخواهد آقای گل هم می‌شوم/ قاسمی‌نژاد: سابقه نداشت با سر گل بزنم

خدا بخواهد آقای گل هم می‌شوم/ قاسمی‌نژاد: سابقه نداشت با سر گل بزنم
هافبک وسط ماشین‌سازی که زننده گل برتری تیمش در بازی مقابل فولاد بود اعلام می‌کند که پیش‌بینی کسب رتبه از حالا زود است.

خدا بخواهد آقای گل هم می‌شوم/ قاسمی‌نژاد: سابقه نداشت با سر گل بزنم

هافبک وسط ماشین‌سازی که زننده گل برتری تیمش در بازی مقابل فولاد بود اعلام می‌کند که پیش‌بینی کسب رتبه از حالا زود است.
خدا بخواهد آقای گل هم می‌شوم/ قاسمی‌نژاد: سابقه نداشت با سر گل بزنم

ترانه

label, , , , , , , , , , , ,

About the author