خداداد عزیزی کدام مهاجم تیم ملی را بیش از دیگران می‌پسندد؟

خداداد عزیزی کدام مهاجم تیم ملی را بیش از دیگران می‌پسندد؟
روزنامه خبرورزشی نوشت: خداداد عزیزی، مهاجم اسبق تیم ملی فوتبال ایران، معتقد است که گرفتن ۳ امتیاز در اولین بازی برای شاگردان کارلوس کی‌روش بسیار مهم است.

خداداد عزیزی کدام مهاجم تیم ملی را بیش از دیگران می‌پسندد؟

روزنامه خبرورزشی نوشت: خداداد عزیزی، مهاجم اسبق تیم ملی فوتبال ایران، معتقد است که گرفتن ۳ امتیاز در اولین بازی برای شاگردان کارلوس کی‌روش بسیار مهم است.
خداداد عزیزی کدام مهاجم تیم ملی را بیش از دیگران می‌پسندد؟

label, , , , , , , , , , , ,

About the author