خداداد عزیزی به داد استقلال رسید

خداداد عزیزی به داد استقلال رسید
مسابقه تیم‌های سیاه جامگان و نفت تهران با تساوی دو بر دو به پایان رسید.

خداداد عزیزی به داد استقلال رسید

مسابقه تیم‌های سیاه جامگان و نفت تهران با تساوی دو بر دو به پایان رسید.
خداداد عزیزی به داد استقلال رسید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author