خدادادی در رده سوم شطرنج نونهالان جهان

خدادادی در رده سوم شطرنج نونهالان جهان
نمایندگان ایران در پایان دور ششم قهرمانی شطرنج نونهالان جهان به ۱۰ پیروزی، شش شکست و یک تساوی رسیدند.

خدادادی در رده سوم شطرنج نونهالان جهان

نمایندگان ایران در پایان دور ششم قهرمانی شطرنج نونهالان جهان به ۱۰ پیروزی، شش شکست و یک تساوی رسیدند.
خدادادی در رده سوم شطرنج نونهالان جهان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author