خداحافظی مردی که ایران را از جام‌‌جهانی 2002 محروم کرد با فوتبال!

خداحافظی مردی که ایران را از جام‌‌جهانی 2002 محروم کرد با فوتبال!
شی گیون رسما کفش‌هایش را آویزان کرد و دیگر دستکش گلری در بازی‌های رسمی به‌دست نمی‌کند.

خداحافظی مردی که ایران را از جام‌‌جهانی 2002 محروم کرد با فوتبال!

شی گیون رسما کفش‌هایش را آویزان کرد و دیگر دستکش گلری در بازی‌های رسمی به‌دست نمی‌کند.
خداحافظی مردی که ایران را از جام‌‌جهانی 2002 محروم کرد با فوتبال!

روزنامه قانون

label, , , , , , , , , , , ,

About the author