خداحافظی محرم برای سپاهانی‌ها سخت بود؛/ رجب زاده: آقا مجتبی همیشه لپ‌تاپش باز است

خداحافظی محرم برای سپاهانی‌ها سخت بود؛/ رجب زاده: آقا مجتبی همیشه لپ‌تاپش باز است
مهدی رجب زاده هافبک تیم ذوب آهن معتقد است که در دیدار مقابل سپاهان تمامی یازده نفر این تیم خوب کار کردند و موقعیتی را به تیم حریف ندادند.

خداحافظی محرم برای سپاهانی‌ها سخت بود؛/ رجب زاده: آقا مجتبی همیشه لپ‌تاپش باز است

مهدی رجب زاده هافبک تیم ذوب آهن معتقد است که در دیدار مقابل سپاهان تمامی یازده نفر این تیم خوب کار کردند و موقعیتی را به تیم حریف ندادند.
خداحافظی محرم برای سپاهانی‌ها سخت بود؛/ رجب زاده: آقا مجتبی همیشه لپ‌تاپش باز است

label, , , , , , , , , , , ,

About the author