خداحافظی شی گیون از بازی های ملی

خداحافظی شی گیون از بازی های ملی
شی گیون، دروازه بان باتجربه ایرلندی، از بازی های ملی خداحافظی کرد تا روی ادامه دوران حرفه ای اش در باشگاه تمرکز کند.

خداحافظی شی گیون از بازی های ملی

شی گیون، دروازه بان باتجربه ایرلندی، از بازی های ملی خداحافظی کرد تا روی ادامه دوران حرفه ای اش در باشگاه تمرکز کند.
خداحافظی شی گیون از بازی های ملی

مدلینگ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author