خداحافظی رونی از عرصه ملی بعد از جام جهانی

خداحافظی رونی از عرصه ملی بعد از جام جهانی
وین رونی، کاپیتان و مهاجم تیم ملی انگلیس بعد از مسابقات جام جانی 2018 از حضور در عرصه ملی خداحافظی خواهد کرد.

خداحافظی رونی از عرصه ملی بعد از جام جهانی

وین رونی، کاپیتان و مهاجم تیم ملی انگلیس بعد از مسابقات جام جانی 2018 از حضور در عرصه ملی خداحافظی خواهد کرد.
خداحافظی رونی از عرصه ملی بعد از جام جهانی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author