خبر مشروح ۱۳ چهار شنبه، ۱۲ خرداد ۹۵

خبر مشروح ۱۳ چهار شنبه، ۱۲ خرداد ۹۵
سخنان رئیس جمهور در جلسه دولت/ تمهیدات ترافیکی مراسم بزرگداشت سالگرد ارتحال حضرت امام/ ادای احترام مدیران رسانه ملی به امام راحل/ رونمایی سه دستاورد دفاعی/ پیکرهای ۵۵ شهید دفاع مقدس/ سفر اروپایی ظریف و هشدار درباره سنگ اندازی های آمریکا/ اتهام زنی وزیر خارجه انگلیس به ایران/ سخنان ضد ایرانی وزیر خارجه عربستان/ نبرد فلوجه/ آمادگی بزرگترین شاخه طالبان برای صلح / نامزد جنجالی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا/ نمایشگاه اتم اکسپو ۲۰۱۶ / خبرهای کوتاه/ ورزشی/ هواشناسی
۱۴:۴۰ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۲ خرداد


خبر مشروح ۱۳ چهار شنبه، ۱۲ خرداد ۹۵

سخنان رئیس جمهور در جلسه دولت/ تمهیدات ترافیکی مراسم بزرگداشت سالگرد ارتحال حضرت امام/ ادای احترام مدیران رسانه ملی به امام راحل/ رونمایی سه دستاورد دفاعی/ پیکرهای ۵۵ شهید دفاع مقدس/ سفر اروپایی ظریف و هشدار درباره سنگ اندازی های آمریکا/ اتهام زنی وزیر خارجه انگلیس به ایران/ سخنان ضد ایرانی وزیر خارجه عربستان/ نبرد فلوجه/ آمادگی بزرگترین شاخه طالبان برای صلح / نامزد جنجالی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا/ نمایشگاه اتم اکسپو ۲۰۱۶ / خبرهای کوتاه/ ورزشی/ هواشناسی
۱۴:۴۰ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۲ خرداد


خبر مشروح ۱۳ چهار شنبه، ۱۲ خرداد ۹۵

تلگرام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author