خبر مشروح ۱۳ پنج شنبه، ۶ خرداد ۹۵

خبر مشروح ۱۳ پنج شنبه، ۶ خرداد ۹۵
دیدار اعضای مجلس خبرگان با رهبر معظم انقلاب اسلامی، اجلاس گروه هفت در میان تدابیر شدید امنیتی، گسترش اعتصاب در فرانسه، رقابت حدود پانصد هزار نفر در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد، پرداخت وام ازدواج، هشدار آبه درباره بحران اقتصادی جدید، مجلس نمایندگان آمریکا، تظاهرات کارگران صنعت فولاد در انگلیس، مدرسه های فلسطینی در محاصره دیوار حائل، نمایشگاه بین المللی صنعت برق در اصفهان و نمایشگاه صنایع دستی.
۱۴:۳۵ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۶ خرداد


خبر مشروح ۱۳ پنج شنبه، ۶ خرداد ۹۵

دیدار اعضای مجلس خبرگان با رهبر معظم انقلاب اسلامی، اجلاس گروه هفت در میان تدابیر شدید امنیتی، گسترش اعتصاب در فرانسه، رقابت حدود پانصد هزار نفر در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد، پرداخت وام ازدواج، هشدار آبه درباره بحران اقتصادی جدید، مجلس نمایندگان آمریکا، تظاهرات کارگران صنعت فولاد در انگلیس، مدرسه های فلسطینی در محاصره دیوار حائل، نمایشگاه بین المللی صنعت برق در اصفهان و نمایشگاه صنایع دستی.
۱۴:۳۵ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۶ خرداد


خبر مشروح ۱۳ پنج شنبه، ۶ خرداد ۹۵

روزنامه قانون

label, , , , , , , , , , , ,

About the author