خبر رسانه های سعودی درست بود/ عمان میزبان بازی رفت ذوب آهن و النصر عربستان شد

خبر رسانه های سعودی درست بود/ عمان میزبان بازی رفت ذوب آهن و النصر عربستان شد
سرانجام و پس از کشمکش های فراوان، عمان به عنوان میزبان ذوب آهن اصفهان و النصر عربستان در لیگ قهرمانان باشگاه های آسیا معرفی شد.

خبر رسانه های سعودی درست بود/ عمان میزبان بازی رفت ذوب آهن و النصر عربستان شد

سرانجام و پس از کشمکش های فراوان، عمان به عنوان میزبان ذوب آهن اصفهان و النصر عربستان در لیگ قهرمانان باشگاه های آسیا معرفی شد.
خبر رسانه های سعودی درست بود/ عمان میزبان بازی رفت ذوب آهن و النصر عربستان شد

بک لینک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author