خبر خوش برای کی‌روش و تیم ملی در آستانه بازی قطر

خبر خوش برای کی‌روش و تیم ملی در آستانه بازی قطر
مدیر تیم‌های ملی و مشاور رئیس فدراسیون فوتبال از رایگان بودن تماشای دیدار ایران و قطر خبر داد.

خبر خوش برای کی‌روش و تیم ملی در آستانه بازی قطر

مدیر تیم‌های ملی و مشاور رئیس فدراسیون فوتبال از رایگان بودن تماشای دیدار ایران و قطر خبر داد.
خبر خوش برای کی‌روش و تیم ملی در آستانه بازی قطر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author