خبر خوش برای فولاد خوزستان/ محرومیت ایوب والی بخشیده می‌شود

خبر خوش برای فولاد خوزستان/ محرومیت ایوب والی بخشیده می‌شود
رئیس هیئت فوتبال استان خوزستان از بخشیده شدن محرومیت «ایوب والی» کاپیتان تیم فوتبال فولاد خوزستان خبر داد.

خبر خوش برای فولاد خوزستان/ محرومیت ایوب والی بخشیده می‌شود

رئیس هیئت فوتبال استان خوزستان از بخشیده شدن محرومیت «ایوب والی» کاپیتان تیم فوتبال فولاد خوزستان خبر داد.
خبر خوش برای فولاد خوزستان/ محرومیت ایوب والی بخشیده می‌شود

نفت آموزش پرورش دولتی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author